CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Głównym polem działania Bractwa Zabrodzkiego jest promocja Gminy Zabrodzie, ochrona jej wartości kulturowych oraz organizowanie imprez o charakterze społecznym. Wszystkie cele zostały zapisane w statucie Stowarzyszenia.

Pełen przebieg działalności Bractwa znajdą Państwo w dziale ROZLICZENIE


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA i NOC MUZEÓW

Z inicjatywy Stowarzyszenia Bractwo Zabrodzkie w dniu 17 kwietnia 2013 r. decyzją nr 389/13 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek i otoczenie młyna motorowego Nowość z 1928 r. znajdującego się przy ul. Warszawskiej w Niegowie. 12 lipca 2013 r. do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego decyzją nr 780/13 wpisano wyposażenie młyna.


Młyn w Niegowie czeka na zwiedzających

Po zabezpieczeniu obiektu i przeprowadzeniu niezbędnych prac porządkowych młyn niegowski stał się doskonałym miejscem do organizowania imprez środowiskowych Stowarzyszenia. Co roku obchodzone są tutaj Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz Noc Muzeów.

do góry

BIEG NORWIDOWSKI

Cyprian Kamil Norwid przyszedł na świat 24 września 1821 r. we wsi Laskowo-Głuchy w rodzinie Jana Norwida i Ludwiki ze Zdzieborskich. Po śmierci matki 4-letnim Cyprianem i jego trojgiem rodzeństwa opiekowała się babcia Wiktoria Hilaria Buyno z domu Sobieska, pra-, pra-, pra-, prawnuczka króla Jana III Sobieskiego, mieszkająca wówczas w Strachówce. Po śmierci babci 9-letni Cyprian wychowywał się w pałacu ojczyma matki Xawerego Dybowskiego – dziedzica majątku Dębinki. Do czasu opuszczenia na zawsze kraju w 1842 roku, w dni wolne od nauki i w wakacje przebywał w Dębinkach (mimo, że uczył się w gimnazjum na warszawskim Lesznie).

Opisane wyżej zdarzenia z życia poety uzasadniają wybór terminu i trasy biegu, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalno-sportowych gminy Zabrodzie.

do góry

RAJDY ROWEROWE i SPACERY

Lato to czas sprzyjający zrelaksowaniu się przed chłodną i deszczową jesienią oraz mroźną i śnieżną zimą.
Od maja do sierpnia Bractwo Zabrodzkie organizuje rajdy rowerowe, a we wrześniu wędrówki piesze.


Zapraszamy na rowery!
do góry

WYSTAWY TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ

Ziemia zabrodzka przez wiele stuleci przyciągała znanych poetów, malarzy, publicystów, szperaczy kultury i folkloru. Tu Teofil Lenartowicz czerpał natchnienie poetyckie, Oskar Kolberg spisywał pieśni tutejszego ludu a Władysław Podkowiński na obrazach impresjonistycznych utrwalał krajobraz zabrodzki i ludzi. W Głuchach urodził się poeta romantyczny Kamil Cyprian Norwid. Dworek Norwidów skupiał członków grupy ZachętaCyganerii Warszawskiej. W Głuchach mieszkał rzeźbiarz Bolesław Jeziorański, a po wojnie jego szwagier Antoni Gawiński – autor licznych książek (zwłaszcza dla dzieci) oraz rysunków i obrazów, z których kilka do dziś zachowało się na terenie parafii Niegów.

Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie odnajduje dzieła dawnych artystów u potomków, u mieszkańców wsi, w okolicznych kościołach, muzeach i archiwach. Chcemy bowiem szerzej poznać i spopularyzować ich twórczość artystyczną. Dążymy do ocalenia i pielęgnowania tradycji artystycznych ziemi zabrodzkiej.


Nie twórz do szuflady!

Na terenie gminy mieszka wiele osób, które piszą wiersze, rysują, malują obrazy, rzeźbią, modelują, fotografują i haftują oraz tworzą instalacje artystyczne i animacje komputerowe. Do maja 2008 roku udało się odnaleźć 22 takie osoby w wieku 21 – 94 lata i namówić je do zaprezentowania swojego dorobku artystycznego na gminnej wystawie twórczość lojalnej, która stała się już wydarzeniem cyklicznym.

do góry

KWESTA na CMENTARZU PARAFIALNYM w NIEGOWIE

...Organizowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań
zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych;


Kwesta na cmentarzu niegowskim w 2008 r.

Doskonałym miejscem do realizacji tego celu statutowego jest cmentarz parafialny w Niegowie. Oprócz swej funkcji sakralnej jest również zbiorem pamiątek z przeszłości gminy Zabrodzie.

W roku 2007 Bractwo Zabrodzkie zidentyfikowało najciekawsze nagrobki ze względu na wiek, formę artystyczną i zasługi zmarłych oraz sporządziło plan cmentarza z zaznaczeniem osobliwych nagrobków i wyznaczeniem wśród nich ścieżki. Opracowało także przewodnik po tej ścieżce, który można nabyć w małym muzeum niegowskim Skarbczyk Parafialny.

Najważniejsze było jednak odrestaurowanie najstarszych nagrobków liczących ponad 150 lat:


Nagrobek Aleksandra Ihnatowicza
z 1882 r.

Nagrobek braci Zielińskich z 1846 r.

Na renowację następnych nagrobków, co roku 1 listopada, Stowarzyszenie przeprowadza zbiórkę pieniędzy. Podczas pierwszej takiej akcji, w roku 2007, zebrano 2 352,43 zł. Podczas II kwesty w 2008 r. zebrano 1 405,00 zł.

do góry

POZOSTAŁE IMPREZY

do góry