pozostałe imprezy...

WIECZÓR MUZYCZNO-POETYCKI
PAMIĘCI ks. HENRYKA NOWACKIEGO

W dniu 26 kwietnia 2015 r. o godz. 1845 w kościele parafialnym w Niegowie odbyło się spotkanie poświęcone postaci ks. Henryka Nowackiego. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie. Pieśni i wiersze autorstwa ks. Nowackiego wykonał chór Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu oraz chór Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie. Kierownictwo muzyczne nad całością wieczoru muzycznego objął dr Paweł Getka. Prezentację multimedialną poświęconą biografii H. Nowackiego poprowadził Arkadiusz Redlicki. W trakcie spotkania odtworzono między innymi stare nagrania z płyt gramofonowych, na których utrwalono głos ks. Nowackiego.

do góry