rajdy i spacery...

Gniazdo bocianie w Adelinie


Gniazdo bocianie w Płatkowie


Rowerzyści na trasie rajdu

SZLAKIEM BOCIANICH GNIAZD

Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu w ramach realizacji celu statutowego organizacji Ochrona naturalnego środowiska na terenie gminy Zabrodzie poprzez edukację i przedsięwzięcia ekologiczne oraz wykonanie zaplanowanego na rok 2010 zadania Identyfikacja obiektów przyrodniczych, w tym gniazd bocianich zorganizowało rajd rowerowy pod hasłem Szlakiem bocianich gniazd.

Pierwszy etap rajdu odbył się 13 czerwca 2010 r. po wschodniej części terenu gminy, a drugi 27 dnia tegoż miesiąca po części zachodniej. Obydwa etapy liczyły około 40 km. Miejscem startu był plac przed Urzędem Gminny w Zabrodziu. W pierwszym etapie jechało 14 chętnych zawodników, a w drugim tylko 10. Wielu wcześniej deklarujących swój udział udało się na festyn rodzinny do Kicin.

Wszyscy założyli żółte odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa. Przy każdym zauważonym gnieździe bocianim grupa rajdowców zatrzymywała się. Obserwowano i fotografowano gniazdo, liczono jego lokatorów. Udało się zidentyfikować 17 gniazd podczas pierwszego etapu i 12 podczas drugiego. Wszystkie gniazda zbudowane zostały na słupach linii elektrycznej. Jedynie w Głuchach boćki wybrały sobie za lokum komin. W niektórych gniazdach oprócz rodzica było nawet 4 młodych. O tej porze roku w gnieździe zawsze są bociany. Młode opuszczają gniazda dopiero w końcu czerwca. Wielu gospodarzy, u których na posesji znajduje się gniazdo, opowiedzieli o jego historii.

Po trasie zwracano uwagę na najpotężniejsze drzewa. Największy kasztanowiec w Płatkowie ma 450 cm pierśnicy. W okolicy wsi Podgać podziwiano las mieszany zwany Uroczyskiem Bór oraz obszar Bagien Piskorskich i widoczne za nim uroczysko z Rudną Górą (110 m n.p.m.).

Na zakończenie I etapu rajdu w Choszczowem, a II w Lipinach rozpalono ognisko, w którym pieczono kiełbaski zakupione w miejscowych sklepach. Były również napoje, słodycze, a nawet lody. O godz. 1930 uczestnicy rozjechali się do swoich domów. Dzięki wspaniałej pogodzie i świetnemu humorowi rowerzystów, wyprawę uznano za bardzo udaną.

Po odbytych rajdach Stowarzyszenie wydało zeszyt tematyczny Zabrodzie – bociania gmina opisujący wszystkie zidentyfikowane gniazda.

do góry