biegi...

IV BIEG NORWIDOWSKI

LAUREACI IV BIEGU:

KATEGORIA I – dzieci w wieku 3 – 6 lat

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Ewa Koźlik
 2. miejsce – Justyna Topolewska
 3. miejsce – Martyna Urbaniak

CHŁOPCY

 1. miejsce – Artur Pyśk
 2. miejsce – Krystian Dębski
 3. miejsce – Maks Strzelczyk

KATEGORIA II – uczniowie kl. I – III
szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Magdalena Pakuła
 2. miejsce – Gabriela Rucińska
 3. miejsce – Natalia Jezierska

CHŁOPCY

 1. miejsce – Paweł Połodziuk
 2. miejsce – Marcin Kryszkiewicz
 3. miejsce – Daniel Powierża

KATEGORIA III – uczniowie kl. IV – VI
szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Karolina Rybak
 2. miejsce – Patrycja Sajnog
 3. miejsce – Natalia Wójcik

CHŁOPCY

 1. miejsce – Mateusz Filipowicz
 2. miejsce – Piotr Topolewski
 3. miejsce – Mariusz Gut

KATEGORIA IV – gimnazjaliści

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Marlena Gajc
 2. miejsce – Emilia Wójcik

CHŁOPCY

 1. miejsce – Marcin Kwiatek
 2. miejsce – Cezary Oderkiewicz
 3. miejsce – Karol Pakuła

KATEGORIA V – młodzież
ponadgimnazjalna i dorośli

KOBIETY

 1. miejsce – Mariola Ślusarczyk
 2. miejsce – Marta Keller
 3. miejsce – Renata Koll

MĘŻCZYŹNI

 1. miejsce – Piotr Oderkiewicz
 2. miejsce – Andrzej Sawczenko
 3. miejsce – Tadeusz Gołębiewski

IV Bieg Norwidowski, który odbył się 25 września 2011 r.,
był najliczniejszy z pośród biegów przeprowadzanych
w latach 2008, 2009 i 2010. Ścigało się w nim łącznie 206 osób. Największą grupę stanowili uczniowie klas IV – VI (71 osób),
najmniejszą zaś dorośli, bo tylko 16 osób.

Ogółem biegło: 92 dziewczęta/kobiety i 114 chłopców/mężczyzn, w tym trzech niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej Gaj-Fiszor. Najwięcej zawodników było z Dębinek. W biegu uczestniczyło 16 osób spoza gminy Zabrodzie, tj. z Kielc, Łosic, Otwocka, Tłuszcza, Warszawy, Wołomina i Wyszkowa.


Zwycięzca w kategorii III (klasy IV – VI)

Tegoroczny bieg przeprowadzono na pięciu dystansach na trasie z Głuch (gdzie dokładnie 190 lat temu urodził się wielki poeta, malarz i filozof Cyprian Kamil Norwid) do Dębinek (gdzie Norwid spędził dzieciństwo).

W kategorii dorosłych najszybsze były studentki z Warszawy: p. Mariola Ślusarczyk (z rekordem trasy 18:29,00) i p. Marta Keller. Wśród mężczyzn triumfował laureat I Biegu Norwidowskiego p. Piotr Oderkiewicz z Dębinek. Tego dnia rekord został więc pobity nie tylko na długodystansowych trasach Berlina i Warszawy, ale również na krótszej w Dębinkach.

Po podsumowaniu przebiegu imprezy finalistom zostały wręczone nagrody a najmłodszym biegaczom drobne upominki ufundowane przez sponsorów oraz Wójta Gminy. Po zakończeniu biegu pracownice SANEPIDU w Wyszkowie zademonstrowały pokaz udzielania pierwszej pomocy w razie nagłych nieszczęśliwych wypadków. Impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem wszystkich obecnych przy prosto zdjętych z grilla gorących kiełbaskach i kaszance.


Zawodnicy z DPS Gaj-Fiszor

Za rzeczowe i finansowe wsparcie dziękujemy sponsorom – właścicielom miejscowych sklepów i przedsiębiorcom z:

Dziękujemy również:

do góry