biegi...

III BIEG NORWIDOWSKI

LAUREACI III BIEGU:

KATEGORIA I – dzieci w wieku 3 – 6 lat

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Rucińska Gabriela
 2. miejsce – Osman Ola
 3. miejsce – Fluks Wiktoria

CHŁOPCY

 1. miejsce – Dębski Krystian
 2. miejsce – Szczerbiński Mateusz
 3. miejsce – Pyśk Artur

KATEGORIA II – uczniowie kl. I – III
szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Pakuła Magdalena
 2. miejsce – Zalewska Klaudia
 3. miejsce – Gut Katarzyna

CHŁOPCY

 1. miejsce – Chudy Łukasz
 2. miejsce – Markuszewski Marcin
 3. miejsce – Laskowski Nikodem

KATEGORIA III – uczniowie kl. IV – VI
szkół podstawowych

DZIEWCZĘTA

 1. miejsce – Nadaj Karolina
 2. miejsce – Wójcik Natalia
 3. miejsce – Sajnog Patrycja

CHŁOPCY

 1. miejsce – Kwiatek Marcin
 2. miejsce – Pakuła Karol
 3. miejsce – Wójcik Patryk

KATEGORIA IV – gimnazjaliści, młodzież
ponadgimnazjalna, pozostali dorośli

KOBIETY

 1. miejsce – Dziążak Malwina
 2. miejsce – Nadaj Natalia
 3. miejsce – Nadaj Mariola

MĘŻCZYŹNI

 1. miejsce – Banaszek Łukasz
 2. miejsce – Markowski Jacek
 3. miejsce – Kulesza Kacper

Publiczna Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dębinkach
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bractwo Zabrodzkie
5 września 2010 roku zorganizowała
III Bieg Norwidowski na trasie Głuchy – Dębinki.
Impreza została sfinansowana ze środków
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W biegu udział wzięło 95 zawodników w IV kategoriach wiekowych:

Po raz drugi w biegu wzięli udział pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Fiszorze. Organizatorów ucieszyła również obecność młodzieży ze szkół spoza gminy Zabrodzie. Na mecie dla zmęczonych wysiłkiem biegaczy czekała liczna grupa kibiców oraz słodki poczęstunek i napoje. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w postaci wyposażenia sportowego, którego dokonali: Wójt Gminy Zabrodzie p. Adam Ołdak, Dyrektor PSP w Dębinkach p. Jadwiga Teodorczyk oraz Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach p. Adam Bogdanowicz.

Organizatorzy serdecznie dziękują obsłudze medycznej: pani lekarz Annie Gołaszewskiej-Warownej (Poradnia Medycyny Rodzinnej NZOZ Barka w Zabrodziu, ul. Reymonta 10) i pani pielęgniarce Emilii Katner, stróżom porządku publicznego i bezpieczeństwa: funkcjonariuszom policji z Zabrodzia i Wyszkowa oraz druhom Ochotniczej Straży Pożarnej z Zabrodzia. Dziękują za okazaną pomoc pracownikom pedagogicznym, administracyjnym i obsłudze Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach.

do góry