wystawy...

SENIORZY NIE PRÓŻNUJĄ

Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie już po raz piąty zorganizowało
wystawę twórczości lokalnej – tym razem pod hasłem Seniorzy Nie Próżnują.
Ideą przewodnią było bowiem pokazanie, że odejście na emeryturę
nie oznacza zaprzestania wszelkiej aktywności, lecz może przynieść wiele radości
w oddawaniu się swoim pasjom, na które wcześniej nie zawsze znajdowało się czas.
Wzorem lat ubiegłych ekspozycja odbyła się w maju (dokładnie 26 i 27)
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu.

Swoje prace przedstawili:

Na wystawie znalazły się również prace wychowanków:

Oprócz dzieł plastycznych seniorzy zaprezentowali swoją twórczość literacką, opowiedzieli dawne historie sprzed lat, wspominali zabawy z dzieciństwa.

Wszystkim wystawcom bardzo dziękujemy!

do góry