wystawy...

DZIEŁA NASZYCH PRZODKÓW

15 maja 2011 r. odbyła się trzecia wystawa twórczości lokalnej
Dzieła Naszych Przodków
zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
i Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie.

Myślą przewodnią imprezy były słowa Cypriana Kamila Norwida:
Przeszłość – jest to dziś tylko cokolwiek dalej.
Dlatego na wystawie przedstawiono: reprodukcje dzieł plastycznych, literackich i muzycznych artystów działających dawniej na terenie gminy Zabrodzie, urządzenia, narzędzia, rękodzieła i elementy codziennego użytku stosowane na przestrzeni XIX i XX wieku, eksponaty i dokumenty dotyczące przeszłości ziemi zabrodzkiej, a nawet przedwojenne samochody.

Zwiedzający mogli podziwiać twórczość:

Upamiętniono również osobistości związane z Zabrodziem:

Wśród sprzętu gospodarstwa domowego znalazły się: kołowrotek, tara do prania, beczka, niecka, centryfuga. Wyeksponowano wiele dokumentów archiwalnych: akty cywilne, akt wytyczania granic pól po zmianie koryta Bugu w 1612 roku, banknoty z czasów Królestwa Polskiego, mapy z XVI – XX wieku (m.in. mapa carska z 1897 roku), emblemat Wójta Gminy Zabrodzie z okresu międzywojennego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stare samochody.

Eksponaty udostępnili mieszkańcy Zabrodzia i okolic: Halina Chmiel, Jadwiga Gajewska, Janina Kłębek, Krystyna Kućmierowska, Stanisława Maciejczuk, Helena Michalik, Wiesława Oleksiak, Bogusława Wójcik, Jerzy Dąbrowski, Tadeusz Kamiński, Wacław Puławski, Jan Raniewicz, Arkadiusz Redlicki, Grzegorz Szydłowski, Jan Ślendak, a także dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dębinkach i Gimnazjum w Zabrodziu.

Pani Paulina Zarembska, doktor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, udostępniła swoją pracę doktorską o Antonim Gawińskim.

Imprezę uświetniły:

Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie serdecznie dziękuje odwiedzającym, wystawcom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego przedsięwzięcia.

do góry