DOŁĄCZ DO BRACTWA

Statut Stowarzyszenia:
Deklaracja członkowska:


Aby dołączyć do Bractwa Zabrodzkiego wystarczy zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia oraz wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją na adres zabrat@op.pl albo wydrukowaną złożyć osobiście bądź listownie w siedzibie Stowarzyszenia (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie).