HISTORIA BRACTWA

Działalność Bractwa na terenie gminy Zabrodzie sięga pierwszej połowy XIX wieku. Ksiądz Florian Gieczyński, kanonik honorowy płocki, profesor Akademii Duchownej w Warszawie, proboszcz niegowski w latach 1821 – 1866, zorganizował w parafii Bractwo Różańcowe, o którym w kronice napisał, że

oprócz śpiewania różańca dużo pracowali dla parafji.
Bractwo posiadało dużo zapisów, legatów, darowizn i ziemi,
które przeznaczało na cele religijne i społeczne.

Ksiądz Antoni Montak w roku 1925 zostawił w kronice zapis:

Z odnalezionych przeze mnie dokumentów przekonać się można,
jak piękną tradycję i wielkie znaczenie miało kiedyś Bractwo w parafji.
Obecnie zgromadziłem w Bractwie Parafjalnym ponad sto osób.

Z następnych kart kroniki kościelnej dowiadujemy się, że członkowie Bractwa poza świadczeniami na rzecz kościoła i parafii wykonali wiele działań społecznych. Dzięki ich inicjatywie, staraniom i pracy zostały wybudowane piękne i wygodne szkoły w Deskurowie i Ślubowie. Wznowiono działalność Kółka Rolniczego, zorganizowano Straż Ogniową. Przywrócono przystanek kolejowy w Mostówce, nieczynny z powodu zniszczonego w czasie wojny mostu na rzece Fiszor. Zlikwidowano sprzedaż alkoholu w parafii. Zorganizowano Dom Ludowy z herbaciarnią, biblioteką i czytelnią.

Jesienią 2006 roku zawiązał się komitet założycielski stowarzyszenia gminnego w składzie:

  • Józef Kućmierowski – nauczyciel, etnograf z zamiłowania, badacz historii lokalnej;
  • Małgorzata Wiśniewska – kierownik Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu;
  • Andrzej Krzeczkowski – przewodniczący Rady Gminy Zabrodzie;
  • Paweł Getka – organista kościoła pw. Św. Trójcy w Niegowie.
W styczniu 2007 roku zostało zorganizowane zebranie założycielskie, na które przybyło ponad 40 osób, z tego 29 złożyło deklarację przynależności do Stowarzyszenia. Z uwagi na tradycje przyjęło nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie.

do góry

NIE SAMI DZIAŁAMY

W maju 2008 roku Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Od kilku lat współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami naukowymi, muzeami, urzędami i instytucjami o zasięgu ogólnopolskim.

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki przy Politechnice Wrocławskiej reprezentowana przez jej prezesa pana prof. dr. hab. Stanisława Januszewskiego, wsparła nasze starania o pozyskanie młyna motorowego Nowość w Niegowie.

Decyzją nr 389/13 z dnia 17.04.2013 r. wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wpisano budynek młyna wraz z otoczeniem, zaś jego wyposażenie w dniu 12.07.2013 r. decyzją nr 780/13 wpisano do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.

W dniach 8–10.09.2013 w młynie niegowskim w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego odbył się X Międzynarodowy Warsztat Archeologii Przemysłowej. Uczestniczyli w nim naukowcy z całej Polski oraz z Niemiec i Gruzji m.in. pan Maciej Wąs z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji: IX Wołomiński Zjazd Pojazdów Zabytkowych, kiermasz książki regionalnej, jazdy konne, degustacje potraw regionalnych, występy lokalnych zespołów artystycznych. W tych dniach młyn motorowy Nowość w Niegowie odwiedziło około 700 osób, w tym wycieczki szkolne z Wyszkowa, Brańszczyka i Zabrodzia. Możliwe, że warsztaty te będą organizowane w Niegowie latem każdego roku.

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Cichanowcu za pośrednictwem pani dyrektor Anny Wiśniewskiej udostępniło nam niektóre eksponaty na organizowane przez nas wystawy. Ponadto służy fachową radą i pomocą. Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie przekazało do muzeum ciechanowieckiego stary mały ciągnik i kopie pracy magisterskiej pana Józefa Kućmierowskiego Konstrukcja i architektura młyna wodnego w Ciechanowcu.

Muzeum Techniki w Warszawie jest zainteresowane powstaniem w niegowskim młynie Muzeum Młynarstwa i Piekarnictwa. Dyrektor Muzeum Techniki pan inż. Jerzy Jasiuk odwiedził młyn i uznał, że obiekt jest doskonałym miejscem na taką placówkę. Obiecał wszelką fachową pomoc, jednak muzeum samo boryka się z problemami finansowymi.

Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Brześciu Kujawskim reprezentowane przez pana Janusza Borkowskiego od kwietnia 2013 r. uczestniczy w pracach porządkowych przy niegowskim młynie. Dzięki tej współpracy zabezpieczono budynek młyna przed dalszą dewastacją, oczyszczono i zakonserwowano mlewniki i układy napędowe.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne pracujące przy Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych obiecuje przeprowadzenie najpilniejszych prac remontowych. Do tej pory oszklono okna i założono w nie siatki zabezpieczające.

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w ToruniuPolitechnika Opolska w osobie pana dr. inż. Wacława Hepnera obiecują fachową pomoc w urządzaniu w niegowskim młynie Muzeum Młynarstwa i Piekarnictwa. Byłaby to jedyna tego typu placówka na Mazowszu.

Warszawska Fundacja Hereditas pod kierunkiem pani redaktor Katarzyny Komar-Gaj i jej męża pana dr. Zbigniewa Michalczyka uczestniczyła w akcji Wiosna w młynie, czyli sprzątaniu wnętrza i obejścia młyna po 45 latach nieużytkowania obiektu. Ponadto Fundacja w wydawanym przez siebie miesięczniku Spotkania z zabytkami opublikowała artykuły o zabytkowym cmentarzu i młynie w Niegowie.

Fundacja Wiatraki Kultury z Wołomina z prezesem panem Leonem Palesą wspiera Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie w zakresie organizowania Muzeum Młynarstwa i Piekarnictwa w niegowskim młynie, a w przyszłości pomoże Bractwu w organizowaniu wycieczek, plenerów malarskich, wystaw, odczytów i prelekcji.

Od 2014 r. Bractwo Zabrodzkie ściśle współdziała ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Alternatywnym Pepisko z Wyszkowa. Prezes wyszkowskiego stowarzyszenia pan Marek Filipowicz zawsze służy pomocą, podsuwa ciekawe pomysły oraz zapewnia promocję i obsługę medialną współorganizowanych imprez (m.in.: obchody 60. rocznicy śmierci Antoniego Gawińskiego, Warsztaty Ilustratorskie Gawiniana, Noc muzeów w niegowskim młynie).

Pani dr Paulina Zarębska z KUL przesłała dla potrzeb naszego Stowarzyszenia swoją pracę naukową zawierającą ponad 500 stron opisujących życie i twórczość plastyczną i literacką Antoniego Gawińskiego (pochowanego na cmentarzu parafialnym w Niegowie). Wygłosiła również prelekcję podczas obchodów 60. rocznicy śmierci artysty.

Muzeum Narodowe w Warszawie umożliwiło stowarzyszeniu zabrodzkiemu sfilmowanie około 150 obrazów i szkiców Antoniego Gawinskiego znajdujących się w zbiorach muzeum. Reprodukcje powyższych dzieł zaprezentowano na wystawie Dzieła Naszych Przodków zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu w roku 2011.

Muzeum Archeologiczne w WarszawieMazowieckie Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie udostępniło Bractwu Zabrodzkiemu dokumentację i fotografie dotyczące ziemi zabrodzkiej. Z materiałów tych wynika, ze żadna z gmin byłego województwa ostrołęckiego nie ma na swoim terenie aż 94 stanowisk archeologicznych (w tym duży kurhan w Niegowie z przełomu III/IV wieku naszej ery).

Pani mgr Dorota Słowińska z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie pomogła nam w identyfikacji dzbana kuchennego tzw. siwaka pochodzącego z przełomu XV/XVI wieku, znajdującego się obecnie w zbiorach muzeum, a znalezionego przypadkowo w 1973 r. na niegowskich polach.

Dyrektor Muzeum Katyńskiego w Warszawie pan Wojciech Frątczak odwiedził nasze małe muzeum Skarbczyk Parafialny. Był zauroczony tym, że w tak niewielkiej parafii zgromadzono tyle cennych eksponatów i zachęcał do ich dalszego pozyskiwania. W księdze pamiątkowej złożył gratulacje i zaprosił do odwiedzenia placówki przez niego kierowanej.

Biblioteka Piosenki Polskiej w Krakowie reprezentowana przez panią dr Aleksandrę Sztaba za pośrednictwem pana Zbigniewa Kuczka z Grodziska Dolnego k. Leżajska przekazała nam rękopisy pieśni patriotycznych skomponowanych przez księdza Henryka Nowackiego, proboszcza niegowskiego w latach 1939–1956.

Niezależne Obywatelskie Stowarzyszenie Kurpik z Kadzidła reprezentowane przez pana dr. Stanisława Pajkę wymienia z nami informacje dot. dziejów byłego województwa ostrołęckiego. Dotychczas otrzymaliśmy z Kurpika publikacje: Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku, w którym znajduje się kilkanaście biogramów osób z powiatu wyszkowskiego zasłużonych dla Kurpiowszczyzny oraz Dylewo dawniej i dziś. W zamian podzieliśmy się wiedzą dot. związku Marii Konopnickiej z powiatem wyszkowskim, wołomińskim i ostrołęckim.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Zabrodzia wykonują część artystyczną i przygotowują degustacje potraw regionalnych na większość imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Bractwo Zabrodzkie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom, urzędom, instytucjom
i osobom prywatnym za wspomaganie naszej działalności.
Wspólnie zrobimy więcej i lepiej!

do góry